Relatiecrisis na de eerste baby: Oorzaken & Wat te doen?

De komst van de eerste zoon of dochter kan het ontstaan ​​van conflicten bij een stel vergemakkelijken.


Een eerste kindje krijgen kan een grote uitdaging zijn voor veel ouders. Het gaat namelijk niet langer meer alleen om hen.. ze moeten ook rekening gaan houden met de behoefte van een nieuw gezinslid.


In mijn praktijk komt het geregeld voor dat een stel problemen krijgt nadat er een eerste kindje is geboren. Maar wat zijn dan eigenlijk de triggers die leiden tot deze relatieproblemen en, hoe komen zij daar weer bovenop?
Relatiecrisis na de eerste baby.. hoe komt dat?

Deze crisis vindt zijn oorsprong in de veranderingen in de dynamiek van het paar. Je hebt een nieuwe rol in het leven en deze moet geaccepteerd worden. Het gaat niet langer alleen om beide ouders, en zeker in het begin kan het heel moeilijk zijn om daarmee om te gaan.

Veranderingen in roosters en routines van ouders zijn een van de hoofdoorzaken van een relatiecrisis na de eerste baby, omdat het soms nodig zal zijn om tijd te besteden aan het nieuwe kind en daarmee automatisch minder vrije tijd te hebben.


Het paar kan vaak ruzie hebben over de vraag wiens beurt het is om voor de behoeften van de baby te zorgen, en in veel gevallen zijn er geen momenten om even alleen te zijn.

Wanneer de ene is voor de pasgeborene zorgt terwijl de ander werkt, kunnen er conflicten ontstaan in de vorm van verwijten.
Oorzaken van de crisis bij het paar na het eerste kind


1. De baby is de prioriteit

Het is een onweerlegbaar feit dat baby's alle aandacht en zorg van hun ouders nodig hebben, en daarom moet het paar begrijpen dat sommige van hun activiteiten op de achtergrond komen te staan.

Wanneer 1 van de 2, of beide, zich tegen deze verandering verzet, zullen conflicten en frustraties de opgebouwde stress overwinnen.2. De moeder distantieert zich van de vader

Afstand nemen ontstaat doordat de moeder zich over het algemeen volledig op de baby concentreert. Ze zorgt voor de basisbehoeften, met name voor borstvoeding.

Als gevolg van deze nieuwe taken kun je onvrijwillig en onbewust je aandacht voor je partner verliezen.3. Intimiteit

De komst van het nieuwe gezinslid en de implicaties die daarmee gepaard gaan, zullen de intimiteit van een stel verminderen. Dit gebied zal in ieder geval voor een tijdje worden aangetast door gebrek aan tijd en minder energie.


Als deze kwestie niet op de juiste manier wordt verwerkt en de ouders er niet met elkaar over praten, worden de conflicten tussen hen intenser. Er ontstaat als het ware een kloof.4. Verantwoordelijkheden thuis

Het komt vaak voor dat het niet meer zo gemakkelijk is om tijd en huishoudelijke activiteiten op een goede manier te verdelen. Meestal zal 1 van de 2 partners degene zijn die voor deze taken zorgt, terwijl de ander voor de baby zorgt. Deze verandering in huishoudelijk werk kan tot voortdurende meningsverschillen en discussies leiden.

Postnatale depressie

Een ander probleem dat mogelijk verband houdt met deze crisis is postpartumdepressie. Wanneer vrouwen de geboorte van een kind meemaken, vertonen ze een reeks hormonale veranderingen die een natuurlijke reactie zijn op deze ervaring.


In sommige gevallen kan deze verandering in hun hormonen hen enigszins gevoelig maken, waardoor ze een tijdlang een depressieve toestand van wisselende intensiteit vertonen. Gelukkig is de kans wel klein dat dit gebeurt. Mocht het wel zo zijn dan is de steun van het gezin essentieel voor de vrouw om de situatie te overwinnen.
Hoe kun je deze crisis overwinnen?

Hieronder zet ik enkele nuttige tips zien die kunnen worden gebruikt om met een relatiecrisis na de geboorte van een kind om te gaan.


1. Ontwijk de crisis niet

Deze eerste tip verwijst naar het belang van het accepteren dat je door een moeilijke situatie gaat. Na acceptatie kan een stel beginnen na te denken over de beste oplossingen voor de problemen die zich voordoen.


2. Herken de focus van de discussie

Meestal zijn er alledaagse situaties die voor discussies zorgen. Als we kunnen identificeren wat deze triggers zijn, kunnen we mogelijke ruzies voorkomen.


3. Assertieve communicatie

Communicatie is een fundamentele factor om te relatie te onderhouden en de band te blijven versterken. Als we onze emoties en gevoelens duidelijk kunnen uiten, zullen we gemakkelijker samen met onze partner tot een oplossing kunnen komen.


4. Relatietherapie

Het bijwonen van relatietherapie is een belangrijke beslissing die moet worden besproken, zodat jullie beide de kans krijgen om uit te drukken wat er speelt en wat de verwachtingen zijn. Jullie zullen leren om anders naar de situatie te kijken en er vervolgens weer sterker uit komen.

Ben jij op zoek naar een online relatietherapeut? Ik help jullie graag! Het is ook mogelijk om relatietherapie te combineren met een bijzondere vakantie in Spanje!

Nieuwsgierig? www.venci.nl


Cursus Relatie Verbeten van: mij! Deze e-cursus is zorgvuldig in elkaar gezet, vol tips, adviezen, een compleet werkboek en enkele leerzame video's. Alles om jullie relatieproblemen op te lossen en jullie relatie écht een boost te geven!


Tekst: Tamara van de Laar Coach & Relatietherapeut www.venci.nl  • Jeronimus, B.F.; Riese, H.; Sanderman, R.; Ormel, J. (2014). Mutual Reinforcement Between Neuroticism and Life Experiences: A Five-Wave, 16-Year Study to Test Reciprocal Causation. Journal of Personality and Social Psychology.

  • Resnikoff, R. (2002). Couples Therapy and Psychopharmacology. Psychiatric Times.